Субота
2020-02-29
0:21 AM
Старокостянтинів

Турагенство тел.3-18-06,0971648325

Старокостянтинів

 

Старовинне місто, що виникло на основі одного з укріплень Болохівської землі. На початку XVII ст. містечко Старий Костянтинів швидко розвивалося як центр освіти, книгодрукування, культури і реме­сел. Свобода, ініціатива, підприємництво і широкі права міщан Костянтинова дозволили збудувати і утримувати не тільки замок, як військовий форт з гарнізоном, але і саме місто, його інфраструктуру. В подальшому місто переживало не прості періоди маргіналізації та оорсованої радянської індустріа­лізації. 1999 року Старокостянтинів було відне­сено до категорії міст обласного значення, і вже в новому статусі місто прагне відродити свій потен­ціал, використовуючи багату культурну спадщину, підприємливість та ентузіазм своїх мешканців.

Культурна спадщина

На території м. Старокостянтинова розташовані 28 пам'яток історії та культури, 3 - національного значення, 15 - перебувають на державному обліку,

10 - місцевого значення. Особливо слід виділити Замок (фортеця) князів Острозьких охор. № 765, Комплекс споруд Домініканського костелу з ба­штою XVI - XVIII ст. охор. № 1701, Костел святого Юанна Хрестителя охор. № 1702, низку споруд XIX ст.

Замок, пам'ятка, що зберегла характерні риси укріпленої резиденції феодала XVI ст. на Волині, розташований на мисі двох річок Случ та Ікопоть. У 1561-1571 було зведено оборонну вежу з пала­цовою прибудовою неправильної форми - донжоном на заході і домовою церквою на сході. Палац цегляний, двоповерховий, прямокутний в плані з ризалітом зі сторони річки. Замкова церква - одна із найбільш ранніх будівель - була одночасно й сюртифікаційним укріпленням.

Ключові сектори економіки

Основними напрямками економічної діяльності підприємств міста є розвиток харчової промисло­вості, машинобудування та металообробка, обслуговування та ремонт сільськогосподарської техні­ки, оброблення деревини та вироблення виробів з неї.

 

Особливе місце в економічній системі відводить­ся малому підприємництву, формується новий соціальний прошарок підприємців-власників, що переважно працюють у таких сферах: торгівля, ремонт автомобілів; будівництво; операції з неру­хомим майном, оренда; діяльність готелів та ресто­ранів; сільгоспвиробництво.

Проблеми

Недостатня промоція міста як туристичного цен­тру; занедбаний стан рекреаційних зон; недостат­ня якість медичних послуг; відтік активних і досвід­чених людей.

Можливості

Подальший розвиток господарської системи міста,

Випуск конкурентоздатної продукції; активізація громади міста та розвиток громадських організа­цій; ефективне використання субвенції з Держав­ного бюджету України на виконання Інвестиційних проектів.

Мотиви участі та очікувані результати

Участь у проекті тісно пов'язана із потребою су­часної інфраструктури туризму, зокрема - ство­ренням у місті інформаційно-туристичного центру південно-східної Волині. Стратегічною метою роз­витку туристичної галузі можна визначити позиціонування міста Старокостянтинова як туристичного осередку регіону Південно-Східної Волині. Коор­динація стратегічного розвитку культурної сфери і туризму має призвести до більш тісної співпраці місцевої влади і реального бізнесу у вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини, впровадження в практику діяльності музеїв, заповідників, сучасних методів управління і маркетингу.